fbpx

Wetenschappelijke basis

my Insight Out is een nieuwe ontwikkeling voortgekomen uit de ZelfKennisMethode (ZKM), oorspronkelijk ook ZelfKonfrontatieMethode genoemd.

Het belangrijkste doel van de ZKM is dat mensen hun eigen verhaal dieper leren begrijpen door te onderzoeken welke betekenis zij onbewust geven aan belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Het levert nieuwe, vaak verrassende inzichten op en zet mensen aan tot ontwikkeling.

Bij interesse voor opleiding als Premium mIO coach, neem contact op met info@myinsightout.nl
Deze opleiding wordt 2 x per jaar georganiseerd.

Bij interesse voor uitgebreide opleiding als ZKM coach zie:

opleiding ZKM Reflection & Action

of

opleiding ZKM Stichting W&Z

Het unieke aan de ZKM, en aan my Insight Out, is de wetenschappelijke onderbouwing, gelegen in de Waarderingstheorie van prof. Hubert Hermans, hoogleraar persoonlijkheidspsychologie. Prof. Hermans gaat uit van de mens die een unieke kennis over zichzelf bezit en zelf richting kan geven aan zijn/haar ontwikkeling. Persoonlijkheid wordt gezien als een veranderbaar proces. De ZKM is sinds 2009 opgenomen in de DST (Dialogical Self Theory). my Insight Out is een digitale spin-off geïnspireerd op de Waarderingstheorie en de DST.

De wetenschappelijke basis maakt, op verrassende wijze, de zelfonderzoekende persoon weer stuurman of -vrouw op het eigen levensschip, kundig in alle weertypen. Uit onderzoek blijkt, dat hoe beter mensen in staat zijn om het waarom en waartoe van hun ervaringen te begrijpen, hoe meer zij zichzelf en hun eigen ontwikkeling kunnen sturen. De ZKM is één van de weinige vormen van coaching waarbij het effect, middels systematisch evaluatieonderzoek, wordt onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat de ZKM zeer effectief is en blijvend resultaat oplevert. Het zelfonderzoek via myInsightOut is een nieuwe variant van de ZKM waarbij het zelfonderzoek zonder externe coach mogelijk is. De zelfonderzoekende mens heeft als het ware zichzelf als coach op zak. Terwijl via een hulpknop de ondersteuning van een externe coach mogelijk blijft.

 

Collectief bewustzijn

In my Insight Out wordt gesproken over een collectief bewustzijn. Het ‘ik‘ van anderen wordt als een ‘IK’ beschouwd van een collectief verhaal. In de Waarderingstheorie ‘Extended Self’ genoemd.  Er is steeds meer filosofische en wetenschappelijke ondersteuning om het ‘zelf’ als proces te zien, bijna als een werkwoord. In my Insight Out worden de gemotiveerde ervaringen in de verhalen van anderen gebruikt als potentiële delen van het zelf van ieder mens.
Het collectieve bewustzijn, in de vorm van de database van my Insight Out, is het resultaat van 40 jaar coaching met de ZKM in de praktijk van Reflection & Action.

Meer informatie over de ZKM, de Waarderingstheorie en inspiratiebronnen die eveneens ten grondslag lagen aan my Insight Out vind je hier in de inspiratiebronnen gebruikt voor myInsightOut.

Benieuwd wat my Insight Out
voor jou kan betekenen?

Proberen?

Wil jij ook kennis maken en onderzoeken wat my Insight Out voor je kan betekenen?

Probeer het hier dan 4 dagen uit.
Probeer het nu!