Wetenschappelijke basis

my Insight Out (mIO) is een digitale spin-off, voortgekomen uit de ZelfKennisMethode (ZKM),
oorspronkelijk ook ZelfKonfrontatieMethode genoemd.
Hiermee heeft mIO een stevige wetenschappelijke onderbouwing gelegen
in de Waarderingstheorie van prof. Hubert Hermans.
De ZKM is sinds 2009 opgenomen in de DST (Dialogical Self Theory).
Ook mIO is te plaatsen binnen dat grotere wetenschappelijke model.

Een belangrijk uitgangspunt van de ZKM en mIO is,
dat mensen hun eigen verhaal dieper leren begrijpen door te onderzoeken
welke betekenis zij onbewust geven aan belangrijke gebeurtenissen in hun leven.
Vanuit deze betekenisgeving kunnen mensen met zichzelf, en delen van zichzelf, in gesprek gaan.
Het levert nieuwe, vaak verrassende, inzichten op en zet mensen aan tot ontwikkeling.
Een ontwikkeling die gegarandeerd aansluit op de verlangens van binnenuit.

De motor van my Insight Out


Er worden twee algemeen menselijke grondmotieven onderscheiden.
Ten eerste het verlangen om zich onderdeel te voelen van een groter geheel
en daarnaast het verlangen zichzelf als uniek te manifesteren.
Het krachtenspel tussen deze twee motieven vormt de motor van mIO.

De wetenschappelijke basis maakt de zelfonderzoekende persoon
weer stuurman of -vrouw op het eigen levensschip, kundig in alle weertypen.
Uit onderzoek blijkt, dat mensen hun eigen ontwikkeling beter kunnen sturen als ze het waarom en waartoe van hun ervaringen begrijpen.

De ZKM is een vorm van coaching waarbij ontwikkeling, middels systematisch evaluatieonderzoek, wordt onderzocht.

Zie: Een evaluatie van de ZKM als interventie voor moderne levensvragen (PDF).
A. Oosterwegel, M. Poulie, & A. Meis-Abels, 2022.

Uit de resultaten blijkt dat blijkt dat de ZKM aantoonbaar effectief is en de resultaten,
ook  een jaar na afsluiting, de gemeten ontwikkeling nog significant bevestigen.

Voor het zelfonderzoek via mIO is eenzelfde evaluatie-instrumentarium ingebouwd.
We hopen binnen afzienbare tijd ook van deze nieuwe variant de resultaten zichtbaar te kunnen maken.

 

Collectief bewustzijn

In my Insight Out wordt gesproken over een collectief bewustzijn. Het ‘ik‘ van anderen wordt als een ‘IK’ beschouwd van een collectief verhaal. In de Waarderingstheorie ‘Extended Self’ genoemd.  Er is steeds meer filosofische en wetenschappelijke ondersteuning om het ‘zelf’ als proces te zien, bijna als een werkwoord. In my Insight Out worden de gemotiveerde ervaringen in de verhalen van anderen gebruikt als potentiële delen van het zelf van ieder mens.
Het collectieve bewustzijn, in de vorm van de database van my Insight Out, is het resultaat van 50 jaar coaching met de ZKM in de praktijk van Reflection & Action.

Meer informatie over de ZKM, de Waarderingstheorie en andere inspiratiebronnen die eveneens ten grondslag liggen aan my Insight Out vind je hier.

Enable Notifications OK No thanks