Wetenschap

Wetenschappelijke basis

my Insight Out is een nieuwe ontwikkeling voortgekomen uit de ZelfKennisMethode (ZKM),
oorspronkelijk ook ZelfKonfrontatieMethode genoemd.

Het belangrijkste doel van de ZKM is dat mensen hun eigen verhaal dieper leren
begrijpen door te onderzoeken welke betekenis zij onbewust geven aan belangrijke
gebeurtenissen in hun leven. Het levert nieuwe, vaak verrassende inzichten op en zet
mensen aan tot ontwikkeling.

clipboard

• 2 dagen gratis
• 24/7 bij de hand
• 24/7 inspiratie
• Zelfontwikkeling
• Nieuwe inzichten

Wil jij ook kennis maken
en onderzoeken wat
dit pakket voor je kan
betekenen.
Probeer het hier dan 2 dagen uit.

Het unieke aan de ZKM (en daarmee aan my Insight Out) is de wetenschappelijke
onderbouwing, gelegen in de Waarderingstheorie van prof. Hubert Hermans,
hoogleraar persoonlijkheidspsychologie. Prof. Hermans gaat uit van de mens
die een unieke kennis over zichzelf bezit en zelf richting kan geven aan zijn/ haar
ontwikkeling. Persoonlijkheid is hierin een veranderbaar proces. De ZKM is sinds
2009 opgenomen in de DST (Dialogical Self Theory). my Insight Out is een digitale
spin-off geïnspireerd op de Waarderingstheorie en de DST.

wetenschappelijke basis

De wetenschappelijke basis maakt, op verrassende wijze, de zelfonderzoekende
persoon weer stuurman of -vrouw op het eigen levensschip, kundig in alle
weertypen. Uit onderzoek blijkt, dat hoe beter mensen in staat zijn om het waarom
en waartoe van hun ervaringen te begrijpen, hoe meer zij zichzelf en hun eigen
ontwikkeling kunnen sturen. De ZKM is één van de weinige vormen van coaching
waarbij het effect wordt onderzocht middels systematisch evaluatieonderzoek.
Uit de resultaten blijkt dat de ZKM zeer effectief is en blijvend resultaat oplevert.
Het zelfonderzoek via myInsightOut is een nieuwe variant van de ZKM waarbij het
zelfonderzoek zonder externe coach mogelijk is. De zelfonderzoekende mens heeft
als het ware zichzelf als coach op zak. Terwijl via een hulpknop de ondersteuning
van een externe coach mogelijk blijft.

collectief bewustzijn

Narratieve benadering van het zelf als verhalenverteller

my Insight Out sluit aan bij een narratieve benadering van het zelf, waarin de
metafoor van de mens als gemotiveerde verhalenverteller centraal staat. Het
narratieve denken is een essentieel andere manier om het ‘zelf’ te benaderen dan
in tests. In de narratieve benadering staat de persoon zelf centraal als iemand die
betekenis geeft aan zijn leven. In plaats van een meetbaar zelf, is in my Insight Out
het zelf een begrip in beweging: bestaande uit een ‘ik’ dat kan reflecteren op een
‘mij’. Een ‘ik’ dat zijn eigen verhaal kan creëren door gebeurtenissen een eigen
betekenis te geven. Het ‘ik’ kan gezien worden als auteur en het ‘mij’ als acteur. In
my Insight Out wordt de diepere betekenis zichtbaar in de verbinding die wordt
gelegd met een grote databank van ervaringen van anderen.

collectief bewustzijn

Collectief bewustzijn

In my Insight Out wordt gesproken over een collectief bewustzijn. Het ‘ik ‘van
anderen wordt als een ‘IK’ beschouwd van een collectief. In de Waarderingstheorie
‘Extended Self’ genoemd. In de loop van de geschiedenis wordt het begrip ‘zelf’
steeds dynamischer. Naast het zelf als een zelfstandig naamwoord, als eenheid, komt
er steeds meer filosofische en wetenschappelijke ondersteuning om het ‘zelf’ ook
te benaderen als een proces, bijna als een werkwoord. Het ‘zelf’ kan ook worden
beschreven als bestaande uit verschillende auteurs, elk met een relatief autonome
ervaringswereld en kijk op het leven. De gemotiveerde ervaringen in de verhalen van
anderen, zijn potentiële delen van het zelf van ieder mens. Op deze basis worden
de ervaringen van anderen met de ervaring van de zelfonderzoekende persoon
gekoppeld.

Het collectieve bewustzijn in de vorm van de knowledge base van my Insight Out is
het resultaat van 40 jaar coaching met de ZKM in de praktijk van Reflection & Action.

Meer informatie over de ZKM, de Waarderingstheorie en inspiratiebronnen die eveneens ten
grondslag lagen aan my Insight Out vind je hier in de inspiratiebronnen gebruikt voor myInsightOut.

literatuur die ons inspireerde