fbpx

Zelfkennismethode (ZKM)

my Insight Out is een nieuwe ontwikkeling voortgekomen uit de Zelfkennismethode (ZKM). Het belangrijkste doel van de ZKM is dat mensen zelf in de gelegenheid werden gesteld hun eigen verhaal te begrijpen door te onderzoeken welke diepere betekenis er onder belangrijke gebeurtenissen in hun leven ligt. Het levert nieuwe, vaak verrassende inzichten op en zet mensen aan tot verandering. Lees meer in het artikel ZKM coaching: vanuit zelfkennis bewegen over de Zelfkennismethode (ZKM). Uit de evaluatieresultaten blijkt dat de ZKM zeer effectief is en blijvend resultaat oplevert. Lees meer in: de ZKM bewijst haar waarde  Abels en Poulie (2016).

Unieke aan de ZKM en ook aan myInsightOut is de wetenschappelijk onderbouwing. Die wetenschappelijke basis ligt in de Waarderingstheorie. In 1975 maakte Prof. Hubert Hermans een belangrijke ommezwaai in zijn werk. In een interview (2014) vertelt Hubert Hermans hoe, in de jaren 80, in de psychologie de unieke persoon “onder” dreigde te gaan. Hij sloot zich toentertijd aan bij een nieuwe stroming in de psychologie, waarin de mens wordt gezien als persoon met unieke kennis over zichzelf. Hij benadrukt de potentie van een mensbeeld waarin persoonlijkheid een veranderbaar proces is en waarin de mens zelf richting geeft aan zijn ontwikkeling. Professor Hermans formuleerde de Waarderingstheorie en de daarop gebaseerde Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) (Hermans & Hermans Jansen, 1995). Sinds 2010 is de ZKM opgenomen in de bredere Dialogical Self Theory (DST). (Hermans & Hermans Konopka, 2010). myInsightOut is een digitale spin-off geïnspireerd vanuit de Waarderingstheorie en de DST.

Het zelfonderzoek via my Insight Out is een nieuwe variant van de ZKM waarbij het zelfonderzoek zonder coach mogelijk is. De zelfonderzoekende mens heeft als het ware zichzelf als coach op zak. Terwijl via een hulpknop de ondersteuning van een externe coach ook mogelijk blijft.

 

Daniel Ofman en Eva Pierrakos

De termen kernkwaliteit, valkuil, ergernis en uitdaging zijn ontleend aan het werk van Daniel Ofman. De begrippen worden uitvoerig beschreven in het boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties. Van Daniel Ofman is ook het KernKwadranten spel, 2005. De gebruikte gedragslijsten zijn het resultaat van jarenlang gebruik van het werk van Daniel Ofman in de praktijk van Reflection & Action.

Hoewel de termen valkuil en ergernis kunnen suggereren dat het hier om menselijke eigenschappen gaat die eigenlijk niet zouden mogen zijn, benaderen wij in my Insight Out elke eigenschap als een functioneel deel van het verhaal van de betreffende mens. Evenals Eva Pierrakos, gaan wij er ook vanuit dat in elke menselijke eigenschap een kern zit die, zoals zij dat uitspreekt ‘ een goddelijk vonk in zich draagt’ (1973). Het Padwerk van Eva Pierrakos is sinds vele jaren voor ons een bijzondere bron van praktische spirituele wijsheid geweest.

Voice Dialogue van Hal en Sidra Stone

De lichaamsoefeningen opgenomen in my Insight Out zijn geïnspireerd vanuit de Voice Dialoque traditie. Hal & Sidra Stone zijn de bedenkers van ‘Voice Dialogue’. Dit is een methode waarin verstoten of onderontwikkelde kanten van de zelfonderzoekende mens, veranderd kunnen worden van tegenstanders in bondgenoten, met wie je vruchtbaar kunt samenwerken. Deze benadering gaat ervan uit dat tegenover elk van onze kanten waarmee we ons hebben geïdentificeerd, een andere kant van ons staat die we vaak verstoten of onderontwikkeld hebben gelaten. In myInsightOut wordt dat de uitdaging genoemd.

Een standaardwerk van Hal en Sidra Stone om thuis te raken in deze traditie is Embracing Ourselves
(1989). Verschenen in Nederlandse vertaling met de titel: Thuiskomen bij jezelf.

Empowerment en Positieve Psychologie

Tien jaar traineeship bij Gail Straub, bij het Empowerment Institute, heeft een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van de ZelfKennisMethode en my Insight Out. De grondleggers van de Positieve Psychologie, Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi, inspireren ons met hun positieve kijk op ontwikkeling van mensen. Aansluitend bij deze stroming ligt de nadruk in my Insight Out op de kracht van positieve ervaringen en eigenschappen van mensen voor het transformeren van terugkerende negatieve ervaringen. Het gaat ons in my Insight Out om het bevorderen van psychisch welbevinden, zowel emotioneel, psychologische als sociaal.

Professionele Identiteit

In de huidige tijd blijkt in organisaties en instellingen steeds vaker hoe belangrijk het is om persoonlijke kennis en geschiedenis, waarden en normen bewust in balans te houden met algemeen geldende beroepsnormen en waarden.  Reflectie op de eigen persoon wordt als noodzakelijk gezien voor zingeving, empowerment en gezondheid in werk.

Professionele Identiteit door
Manon Ruijters

 

Literatuur

Voor bedrijven en instellingen

  • Ruijters (red.) en collega's  (2015) Je Binnenste Buiten: Over professionele  identiteit in organisaties. Management IMPACT

Benieuwd wat my Insight Out
voor jou kan betekenen?

Proberen?

Wil jij ook kennis maken en onderzoeken wat my Insight Out voor je kan betekenen?

Probeer het hier dan 4 dagen uit.
Probeer het nu!