Zelfkennismethode (ZKM)

Het belangrijkste doel van de ZKM is dat mensen zelf in de gelegenheid worden gesteld hun eigen verhaal te begrijpen door te onderzoeken welke diepere betekenis er onder belangrijke gebeurtenissen in hun leven ligt. Dit zet aan tot verandering. Lees meer in het artikel ZKM coaching: vanuit zelfkennis bewegen,
Desiree
Pieters & Margreet Poulie (2015)

De oorsprong hiervoor ligt eind jaren 70, begin jaren 80. In een interview uit 2014 vertelt Prof. Hubert Hermans hoe in die tijd de unieke persoon in de psychologie “ten onder” dreigde te gaan. Hij besloot een ommezwaai te maken in zijn werk en sloot zich aan bij een nieuwe psychologische stroming waarin de mens wordt gezien als een persoon met unieke kennis over zichzelf. Met het formuleren van de Waarderingstheorie en de daarop gebaseerde ZKM (Hermans & Hermans Jansen, 1995), speelt hij in op de potentie van een mensbeeld, waarin persoonlijkheid een veranderbaar proces is en waarin de mens zelf richting geeft aan zijn ontwikkeling. Het is in 2010 dat de ZKM wordt opgenomen in de bredere Dialogical Self Theory (DST). (Hermans & Hermans Konopka, 2010).

Uit de evaluatieresultaten blijkt dat de ZKM zeer effectief is en blijvend resultaat oplevert. Lees meer in:
Een evaluatie van de ZKM als interventie voor moderne levensvragen.
Annerieke
Oosterwegel, Margreet Poulie. Anke Meiss-Abels(2022)  

Het zelfonderzoek via mIO is een nieuwe digitale variant van de ZKM.

 

Daniel Ofman en Eva Pierrakos

De termen kernkwaliteit, valkuil, allergie en uitdaging zijn ontleend aan het werk van Daniel Ofman. De begrippen worden uitvoerig beschreven in het boek Bezieling en Kwaliteit in Organisaties (1998). Van Daniel Ofman is ook het KernKwadranten spel (2005). De gebruikte gedragslijsten in mIO zijn het resultaat van jarenlang gebruik van het werk van Daniel Ofman in de praktijk van Reflection & Action.

Hoewel de termen valkuil en allergie kunnen suggereren dat het hier om menselijke eigenschappen gaat die eigenlijk niet zouden mogen zijn, benaderen wij in mIO elke eigenschap als een functioneel deel van het verhaal van de betreffende mens. Evenals Eva Pierrakos, gaan wij er ook vanuit dat in elke menselijke eigenschap een kern zit die, zoals zij dat uitspreekt ‘ een goddelijk vonk in zich draagt’ (1973). Het Padwerk van Eva Pierrakos is in het werk van Margreet Poulie en bij de ontwikkeling van mIO een bijzondere bron van praktische spirituele wijsheid geweest.

Hal en Sidra Stone met de Voice Dialogue

Hal & Sidra Stone zijn de founders van de ‘Voice Dialogue. Dit is een methode waarin verstoten of onderontwikkelde kanten van de mens, zich kunnen ontwikkelen van tegenstanders in bondgenoten. Nieuwe delen van het zelf met wie je vruchtbaar kunt samenwerken. Deze benadering gaat ervan uit dat tegenover elk van onze kanten waarmee we ons hebben geïdentificeerd, een andere kant van ons staat die we vaak verstoten of onderontwikkeld hebben gelaten. In mIO wordt dat de uitdaging genoemd.

Een standaardwerk om thuis te raken in de Voice Dialogue is Embracing Ourselves
van Hal en Sidra Stone (1989). Verschenen in Nederlandse vertaling met de titel: Thuiskomen bij jezelf.

Empowerment en Positieve Psychologie

Tien jaar traineeship bij Gail Straub, bij het Empowerment Institute, heeft een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van de ZelfKennisMethode en my Insight Out. De grondleggers van de Positieve Psychologie, Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi, inspireren ons met hun positieve kijk op ontwikkeling van mensen. Aansluitend bij deze stroming ligt de nadruk in my Insight Out op de kracht van positieve ervaringen en eigenschappen van mensen voor het transformeren van terugkerende negatieve ervaringen. Het gaat ons in my Insight Out om het bevorderen van psychisch welbevinden, zowel emotioneel, psychologische als sociaal.

Professionele Identiteit

In de huidige tijd blijkt in organisaties en instellingen steeds vaker hoe belangrijk het is om persoonlijke kennis en geschiedenis, waarden en normen bewust in balans te houden met algemeen geldende beroepsnormen en waarden.  Reflectie op de eigen persoon wordt als noodzakelijk gezien voor zingeving, empowerment en gezondheid in werk.

Professionele Identiteit door
Manon Ruijters

 

Literatuur

Voor bedrijven en instellingen

  • Ruijters (red.) en collega's  (2015) Je Binnenste Buiten: Over professionele  identiteit in organisaties. Management IMPACT

Benieuwd wat my Insight Out
voor jou kan betekenen?

Proberen?

Wil jij ook kennis maken en onderzoeken wat my Insight Out voor je kan betekenen?

Probeer het hier dan 4 dagen uit.
Probeer het nu!

Enable Notifications OK No thanks