Privacybeleid Reflection & Action betreffende haar dienst
my Insight Out

De beide vennoten van Reflection & Action, gevestigd aan Weezenhof 84-09 6536BT, te Nijmegen, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens maten: Mevr. M. C. Zoestbergen en Mevr. Dr M. F Poulie
http://www.myinsightout.nl  en  http://www.reflection-action.nl
Weezenhof 84-09 6536BT, Nijmegen
Te bereiken via info@myinsightout.nl  of  info@reflection-action.nl

Doreth Hamers is de Functionaris Gegevensbescherming, de servicedesk van de Vennootschap Reflection & Action.
Zij is te bereiken via doreth@reflection-action.nl
Tel: +31 24 344 11 80  of  +31 6 502 988 10

De vennoten van Reflection & Action, de ontwerpers van myInsightOut, zijn zich bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten,

Zo snapt u precies hoe wij met uw privacy omgaan.

Dit privacybeleid is van toepassing op diensten van Reflection & Action, met name op het programmaonderdeel myInsightOut. Door gebruik te maken van de website en het online programma van myInsightOut geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze programma’s vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om het programma voor u persoonlijk ter beschikking te stellen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die zich bevinden op locatie van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij eventueel beschikken.

Reflection & Action verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienst myInsightOut of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens worden niet door ons verwerkt

Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@myinsightout.nl, dan verwijderen wij deze persoonsgegevens uit de registratie.

Procesgegevens van myInsightOut

De procesgegevens (persoonlijke ervaringen en bijbehorende gevoelens) die door gebruikers in myInsightOut worden ingevuld, worden direct losgekoppeld van de account waarin ze zijn ingevoerd en zijn daarom niet herleidbaar tot deze account.

Daar waar procesgegevens voor onderzoeksdoeleinden worden opgeslagen, worden alle mogelijk identificerende elementen verwijderd. Op deze wijze worden de procesgegevens geanonimiseerd, waardoor er geen sprake (meer) is van persoonsgegevens.

De persoonlijke input die door u wordt ingevoerd voor zelfonderzoek met myInsightOut, wordt via een download  uitsluitend aan u als gebruiker ter beschikking gesteld via een download die u op uw eigen computer kunt opslaan.

Als u toch niet wil dat uw geanonimiseerde procesgegevens voor onderzoeksdoeleinden worden toegevoegd aan de database, neem dan contact met ons op via info@myinsightout.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Reflection & Action verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Reflection & Action neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Reflection & Action) tussen zit.

Reflection & Action gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, PHP, Learndash WordPress plugin, React.js cliënt in javascript, en een webservice in .NET.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Reflection & Action bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
Reflection & Action verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de goede uitvoering van een door u ingediend verzoek (bijvoorbeeld bij aanvraag voor support) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met personen die uw gegevensverwerken in opdracht van Reflection & Actionof die toegang hebben tot privacy gevoelige informatie, hebben wij verwerker-overeenkomsten gesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Reflection & Action blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie via de wet AVG wordt behandeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Reflection & Action gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Reflection & Action gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en uw input in het online programma voor een korte periode voor u wordt onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die (via Google Analytics) uw surfgedrag bijhouden zodat we eventueel ons programma zouden kunnen verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Reflection & Action gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Wordpress, Learndash WordPress plugin, React.js cliënt in javascript, MySQL en een webservice in PHP. In deze webserver zijn standaard alle data afgeschermd en alleen toegankelijk met een persoonlijke SSH sleutel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reflection & Action. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@myinsightout.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Reflection & Action neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Doreth Hamers (onze service desk of via e-mail info@myinsightout.nl  of  via doreth@reflection-action.nl of telefonisch Tel: +31 24 344 11 80  of  +31 6 502 988 10

Reflection & Action wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Protocol bij eventuele datalekken
Als er een veiligheidsincident ontdekt wordt waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan,

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze de websites van Reflection & Action en myInsightOut. Omdat de websites nog in ontwikkeling zijn kunnen eventuele aanpassingen en/of veranderingen van beide sites, leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Dank voor uw vertrouwen

Mirjam Zoestbergen en Margreet Poulie

maten van de Vennootschap Reflection & Action

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 30 april 2020.

Enable Notifications OK No thanks